Nätetikett på Wetroks närvaro på sociala medier

Wetrok AG finns på flera sociala mediekanaler. På dessa kanaler vill vi göra användbar information till-gänglig för dig och kunna föra en dialog med dig.

Wetroks närvaro på sociala medier

Vi uppskattar att du följer våra företagsprofiler på Linkedin och att du prenumererar på vår YouTube-kanal. Här hittar du länkar till vår närvaro på sociala medier:

Vår närvaro på sociala medier är ett rum för interaktion och dialog. Vi vill att tonen i samtalen ska vara respektfull och konstruktiv. Vi uppskattar kommentarer, förslag, frågor och saklig kritik – det hjälper oss att fortsätta att utveckla och förbättra oss. För att dialogen ska hålla en respektfull ton förbehåller vi oss dock rätten att ta bort kommentarer som vi anser är olämpliga, kränkande eller irrelevanta.

Det gäller för följande typer av innehåll/kommentarer:

  • kränkande, diskriminerande, personligt sårande, misskrediterande, olagligt, rasistiskt, våldsförhärligande, pornografiskt, sexistiskt och homofobt innehåll
  • vilseledande, faktamässigt felaktigt innehåll eller irrelevant innehåll
  • spamlänkar, reklam och annat kommersiellt innehåll
  • kommentarer som innehåller konfidentiella uppgifter eller personuppgifter rörande tredje person
  • innehåll som bryter mot gällande lag (t.ex. upphovsrätt)
  • kommentarer vars innehåll är förknippat med virus, trojaner eller skadliga webbplatser
  • innehåll som bryter mot det aktuella sociala nätverkets riktlinjer
  • kommentarer från privata profiler som inte visar personernas riktiga identitet (gäller LinkedIn)

Efterlevnad av nätverkets policy

Som följare av vår företagssida på LinkedIn eller vår YouTube-kanal är du generellt sett skyldig att följa communityriktlinjerna för den aktuella plattformen. Du kan se dem via den här länken:

Ansvarsfriskrivning

Kommentarer till våra inlägg avspeglar inte Wetrok AG:s åsikt utan enbart de enskilda användarnas åsikter. Vi ansvarar inte för innehåll i kommentarer eller i de slutsatser som dragits av dessa. Wetrok AG ansvarar inte för att innehållet och externa länkar som det är kopplat till är korrekt och fullständigt.

Vidare är det inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Wetrok AG att använda eller ändra bilder och innehåll från Wetrok AG eller att förse eget innehåll med en Wetrok-logotyp. Däremot är det uttryckligen tillåtet och önskvärt att dela officiellt Wetrok-innehåll.

Tack för att du följer vår nätetikett! Vi ser fram emot ett inspirerande meningsutbyte.

Ditt Wetrok-team