ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015


31.10.2017

 

Efter tre intensiva certifieringsdagar har Wetrok uppfyllt alla krav för certifiering enligt ISO 9001:2015 (kvalitetsstyrningssystem) och ISO 14001:2015 (miljöstyrningssystem). Båda ISO-standarderna är globalt ledande certifieringar på området kvalitetsstyrning.

Wetrok kommer att erbjuda dagens höga kvalitet även i morgon. Och detta utan att belasta miljön. Därför har företaget skaffat sig ett kvalitets- och miljöstyrningssystem.

Fördelarna med ett kvalitetsstyrningssystem enligt ISO 9001:2015 är att möjliga felkällor eller kritiska processer identifieras i förväg. Du som kund servas på så vis snabbare, hållbarare och effektivare.

Fördelarna med ett miljöstyrningssystem enligt ISO 14001:2015 är att Wetrok fastställer mål för sin miljöpolicy (mindre avfall, lägre resursförbrukning o.s.v.) och kontrollerar regelbundet att de uppfylls. Du som kund samarbetar på så vis med ett företag som tar sitt ansvar när det gäller miljöskydd och att skapa en hållbar värdekedja.

Tags: Etiketter